Rabu, 29 Julai 2015

Ulasan Surah Al-Gasyr


Surah 59: 
 
AL GASYR (pengusiran).

Surah Al Hasyr terdiri atas 24 ayat, termasuk golongan surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Bayyinah.

Dinamai surah ini “Al Hasyr” (pengusiran) diambil dari perkataaan “Al Hasyr” yang terdapat pada ayat “2” surah ini.  Didalam surah ini disebut kisah pengusiran suatu suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang berdiam disekitar ktoa Madinah.

SUMBER;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Gasyr (1-24),       Ulasan Surah Al-MujaadilahSurah 58: 
 
AL MUJAADILAH (wanita yang mengajukan gugatan).
Surah Al Mujaadilah terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Munaafiquun.
Surah ini dinamai “Al Mujaadilah” (wanita yang mengejukan gugatan) kerana pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang perempuan, menurut riwayat bernama Khaulah binti Tsa’labah terhadap sikap suaminya yang telah menzhiharnya.  Hal ini diadukan kepada Rasullah s.a.w. dan dia menuntut supaya beliau memberikan putusan yang adil dalam persoalan itu.
Dinamai juga “Al Mujaadalah” yang bererti “pembantahan”.

SUMBER,
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Mujaadilah (1-22),